Suport a Infància i Famílies

Conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, valoració, informació i tractament amb les dificultats que es trobin les famílies del municipi en diferents moments de la seva vida.

Centre Obert Municipal

El Centre Obert, atén nens i nenes d'entre 6 a 12 anys del municipi, prioritàriament aquells que estan en situació de risc social.

L'objectiu és el de realitzar una tasca preventiva, alhora que educativa i pedagògica per tal d'evitar el deteriorament de les situacions de risc i afavorir un correcte desenvolupament. D'altra banda la tasca també es dirigeix a potenciar el màxim que sigui possible una correcta integració i adaptació al medi.

El nombre de places és de 26, i l'horari és de dilluns a dijous, de 17 a 20.30 h, d'octubre a juny. No s'ha de pagar per aquest servei, a excepció d'alguna activitat extraordinària. Per accedir-hi, es pot fer a través dels serveis socials municipals i/o recomanació de l'escola.

Servei de Suport Psicològic

Aquest servei ofereix atenció psicològica a les persones i famílies que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat: violència contra les dones, conflictes intrafamiliars, infància maltractada, problemes amb fills adolescents, etc.

Els serveis que us oferim són:

 • Atenció a dones que han sofert violència de gènere, i als seus fills i filles
 • Atenció a menors que han sofert maltractaments
 • Atenció a famílies amb conflictes familiars greus
 • Grups psicoterapèutics amb dones que han patit maltractaments
 • Grups psicoterapèutics de marentalitat

Poden fer ús d'aquests serveis totes les persones empadronades a Palafrugell amb alguna de les problemàtiques mencionades. Cal sol·licitar cita prèvia amb la treballadora social i aquesta farà la derivació si la valora necessària.

Prestacions de suport a la infància i família

Servei d'atenció als infants i a les seves famílies per cobrir les necessitats bàsiques.

Als serveis socials també us informaran sobre:

 • Els requisits per accedir a les prestacions.
 • Les convocatòries existents.
 • Els tràmits que cal fer. Us facilitaran la sol·licitud i documentació necessària i la tramesa al Departament de l'Ajuntament o de la Generalitat corresponent.

També es realitzen els tràmits següents:

 • Carnet de família monoparental
 • Carnet de família nombrosa

Servei d'ajuda a domicili

És un servei que ofereix atenció personal i/o familiar, principalment en el domicili de la persona/família usuària, per fomentar l'autonomia personal, resoldre dificultats de desenvolupament, d'integració social o de manca d'autonomia personal.

ATENPRO

Servei de telefonia mòbil, amb localitzador GPS, per a dones víctimes de violència de gènere amb ordre judicial d'allunyament.

Servei de Suport de l'Espai Jove

Aquest servei ofereix atenció socioeducativa individualitzada a menors d'entre 12 i 16 anys, dins del context de l'Espai Jove del municipi.

Els serveis que ofereix són:

 • Atenció a infants d’entre 12 i 16 anys.
 • Tutories individualitzades amb educadors socials.
 • Assistència a les activitats organitzades per l'Espai Jove.
 • Atenció a les famílies.

El nombre de places és de 13, l'horari és de dilluns a divendres, de 17 a 20 h, i un dissabte al mes per fer activitats extraordinàries. No s'ha de pagar per aquest servei, excepte la participació a les activitats extraordinàries. Per accedir-hi, es pot fer a través dels serveis socials municipals i/o recomanació de l'institut.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons