Foment de la convivència i la cohesió social

Serveis adreçats a facilitar la integració de les persones nouvingudes, a promoure una societat acollidora, i a crear una bona convivència entre veïns i veïnes.

Servei Municipal d'Acollida (Palafrugell Acull)

Rebuda i suport a les persones nouvingudes, sigui quina sigui la seva procedència.

Què ofereix

Un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.

El Servei d'Acollida Municipal organitza periòdicament la formació sobre coneixement de la societat catalana i fa les derivacions necessàries per tal d'accedir als altres mòduls i serveis necessaris per al procés d'integració.

Per què em convé?

Aquest servei dóna les eines inicials per facilitar la incorporació a la societat catalana. A més, el Certificat d'Acollida és útil en els processos d'estrangeria com l'arrelament social, la modificació o la renovació d'autoritzacions de residència, entre d'altres.

Qui pot rebre aquest servei?

Les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, majors de 16 anys. Si l'Ajuntament ho considera oportú, es pot ampliar el servei a qualsevol altra persona empadronada al municipi.

S'ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, telèfon 972 613 100.

Servei d'Acollida Municipal
Avinguda Josep Pla, 3 (Benestar Social)
17200 Palafrugell
Tel. 972 613 100
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d'atenció al públic
Divendres, de 9 a 15 h

Servei de tramitació i gestió dels informes d'estrangeria

A partir del 30 de juny de 2011, la Generalitat assumeix noves competències en matèria d'estrangeria. Des de l'entrada en vigor del nou Reglament de la Llei de drets i deures dels estrangers, el Departament de Benestar Social i Família pot acreditar:

  1. El grau d'integració d'una persona immigrada per accedir a l'arrelament social
  2. L'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar
  3. L'esforç d'integració per renovar la residència temporal
  4. L'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família

Per elaborar aquests informes, el Govern català col·labora amb els ajuntaments, l'administració més propera on s'han de presentar les sol·licituds. Un cop recollida i valorada tota la documentació, prèvia entrevista, la Generalitat farà els informes en sentit favorable o desfavorable i n'enviarà una còpia a l'interessat i a les oficines d'estrangeria del Govern espanyol, on es resolen els expedients d'estrangeria.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones estrangeres que necessitin algun dels permisos relacionats.

S'ha de pagar?

A partir del 31 de març de 2017 s'ha suprimit la quota de l'INF02 (arrelament social) i l'INF03 (renovació de residències temporals), per tant són gratuïts.

L'INF01 d'adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar i l'INF04 d'adequació de l'habitatge per a la renovació de residència per reagrupament familiar tenen una taxa de 38,22 euros. Cal justificar el pagament total de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud d'informe i com a condició prèvia per admetre-la a tràmit.

Com accedir-hi?

Per als informes 2 i 3 cal demanar hora als serveis socials del municipi, al telèfon 972 613 142. Per als informes 1 i 4, cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, al telèfon 972 613 100.

Centre de Mediació i Convivència

El Centre de Mediació i Convivència (CMIC) creat el 2007, és un servei municipal que ofereix als ciutadans la possibilitat de resoldre els conflictes que es produeixen en el seu entorn més quotidià de forma ràpida, pacífica i gratuïta utilitzant l'eina del diàleg.

Mediació: Dos parts que intenten resoldre el conflicte que els preocupa mitjançant el diàleg i a través de la gestió del procés per part dels/es mediadors/es. Solen ser conflictes veïnals (desatenció dels espais compartits o propis, definició de la propietat, sorolls, malentesos, temes de lloguers, impagaments.... personals, laborals,...

Orientació i assessorament en la gestió de conflictes: Per tal de poder comprendre els diferents punts de vista de la situació conflictiva concreta i analitzar les alternatives de resolució per a cada cas. Formació en cultura de pau i mediació: Oferim cursos, xerrades i tallers amb l'objectiu de difondre la cultura de mediació, donar eines i fomentar habilitats encaminades a la comunicació i a la resolució pacífica de conflictes.

Mediació Familiar: servei d'informació a la mediació en l'àmbit familiar per derivacions judicials.

Mesures alternatives a menors per consum i tinença il·lícita de drogues: programa de col·laboració entre Policia Local, Mossos d'Esquadra, Serveis Socials Bàsics i Centre de Mediació. Adreçat a menors d'edat, no reincidents, que cometen una infracció derivada del consum i tinença il·lícita de drogues. Consisteix en una sèrie d'accions sòcioeducatives, coordinades pels professionals implicats i que tenen com a objectiu reflexionar i interioritzar altres valors. És un programa de participació voluntària i que es presenta com a contrapartida a la sanció econòmica imposada.

Servei de Mediació en temes d'habitatge: Aquesta categoria sorgeix com a resposta a la situació social i a una valoració de la necessitat que presenta la nostra població, amb la finalitat d'evitar els desallotjaments dels habitatges i l'exclusió social d'aquesta part de la població afectada pels impagaments obligacionals de l'habitatge, ja sigui d'hipoteca o bé de lloguer, sempre i quan aquest constitueixi el domicili habitual. Les vies d'accés al servei són l'accés directe de l'usuari pel coneixement del servei per altres afectats, l'accés per derivacions dels mateixos serveis socials, de l'Oficina d'Habitatge, de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i també de derivacions fetes des de la PAH.

Quins serveis s'ofereixen?

Serveis de mediació interpersonals, per a la resolució de conflices de manera dialogada.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones, empadronades al municipi, que voluntàriament volen resoldre conflictes.

S'ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal emplenar una sol·licitud de servei de mediació.

Centre de Mediació i Convivència
Carrer Martí Jordi Frigola, locals 38 i 39 (Centre Comercial Les Palmeres)
17200 Palafrugell
Tel. 972 300 708
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d'atenció al públic
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13 h, i dimarts de 9 a 18 h (excepte el mes d'agost)

Pla d'Inclusió Social

Els Plans locals d'inclusió i cohesió social són uns dels instruments amb què es poden dotar els municipis per afavorir la inclusió social, és a dir, per debilitar els factors generadors d'exclusió, atendre els col·lectius més necessitats i prevenir futures situacions de vulnerabilitat.

Amb els plans locals d'inclusió social es contribueix a avançar col·lectivament vers una societat més solidària, inclusiva i amb més cohesió social.

Col·laboració amb entitats i associacions que actuen al municipi

L'Ajuntament col·labora amb entitats i associacions del municipi, o que ofereixen els seus serveis en ell, per tal que ofereixin serveis als seus associats o a la població en general.

Convenis amb entitats

Àmbit Nom de l'entitat Conceptes conveniats
Discapacitat El Trampolí Activitats de lleure organitzat
Discapacitat AFATRAM (Associació de Famíliars del centre Tramuntana) Activitats terapèutiques
Discapacitat VIMAR (Fundació Vilagran Maristany) Casal d'Estiu per a persones amb discapacitat
Discapacitat MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) Suport en xerrades de sensibilització als centres educatius de secundària
Discapacitat Associació Gironina de Sords Suport al servei d'intèrpret de llenguatge de signes
Laboral Servei d'Orientació Laboral de Càritas Suport al funcionament del Servei d'Orientació laboral (atenció individualitzada i formació)
Gent Gran Consell de la Gent Gran de Palafrugell Suport al funcionament de l'entitat

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons