Patrimoni natural i PEIN

El Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) té els seus orígens en la Llei 12/1985 de 13 de juny, d'espais naturals, del Parlament de Catalunya i és un instrument de planificació territorial que atorga un grau de protecció superior a un conjunt de 144 espais del conjunt del territori català, entre els quals es troben les Muntanyes de Begur i el Massís de les Gavarres, amb part de la seva superfície en el terme municipal de Palafrugell.

A tots els espais delimitats és d'aplicació un règim preventiu bàsic, que essencialment inclou un règim urbanístic rigorós, enfront de processos urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu relatives a la implantació d'usos, instal·lacions i altres activitats susceptibles de lesionar significativament els valors protegits.

El PEIN permet una protecció especial de la flora i la fauna, ampliant la llista d'espècies protegides a tot Catalunya per la seva raresa o pel seu paper dins l'ecosistema. Hi són incloses en total 213 espècies vegetals, protegides en 57 espais i 115 espècies de la fauna, especialment invertebrada en 37 espais.

Els motius d'inclusió de les dues àrees en el PEIN, Massís de les Gavarres i Muntanyes de Begur relacionats amb un satisfactori grau de conservació rauen principalment en què ambdues àrees atresoren valuosos recursos forestals -el Massís de les Gavarres és una de les millors mostres de sureda i pinedes de pi pinastre del país- i constitueixen una important reserva de poblaments florístics i faunístics mediterranis amb algunes espècies singulars. Ambdós espais són bons representants de les serres litorals del Sistema Mediterrani Septentrional.

La situació geogràfica i l'orientació els confereixen un notable grau de diversitat. Sense presentar elements molt notables o extremadament singulars, els grans penya-segats litorals de les Muntanyes de Begur o la continuïtat de la massa forestal del Massís de les Gavarres, són elements paisatgístics de gran valor en una zona amb intensa pressió humana.

Normativa

  • Llei 12/1985 de 13 de juny, d'espais naturals. Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. (DOGC 1714 d'1 de març de 1993) Decret 200/1992, de 25 de setembre pel qual es distribueixen competències sobre els espais inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural
Vista del nucli de Palafrugell i les Gavarres al fons

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell premi Administració Oberta 2023
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons