Patrimoni natural i PEIN

El Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) té els seus orígens en la Llei 12/1985 de 13 de juny, d'espais naturals, del Parlament de Catalunya i és un instrument de planificació territorial que atorga un grau de protecció superior a un conjunt de 144 espais del conjunt del territori català, entre els quals es troben les Muntanyes de Begur i el Massís de les Gavarres, amb part de la seva superfície en el terme municipal de Palafrugell.

A tots els espais delimitats és d'aplicació un règim preventiu bàsic, que essencialment inclou un règim urbanístic rigorós, enfront de processos urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu relatives a la implantació d'usos, instal·lacions i altres activitats susceptibles de lesionar significativament els valors protegits.

El PEIN permet una protecció especial de la flora i la fauna, ampliant la llista d'espècies protegides a tot Catalunya per la seva raresa o pel seu paper dins l'ecosistema. Hi són incloses en total 213 espècies vegetals, protegides en 57 espais i 115 espècies de la fauna, especialment invertebrada en 37 espais.

Els motius d'inclusió de les dues àrees en el PEIN, Massís de les Gavarres i Muntanyes de Begur relacionats amb un satisfactori grau de conservació rauen principalment en què ambdues àrees atresoren valuosos recursos forestals -el Massís de les Gavarres és una de les millors mostres de sureda i pinedes de pi pinastre del país- i constitueixen una important reserva de poblaments florístics i faunístics mediterranis amb algunes espècies singulars. Ambdós espais són bons representants de les serres litorals del Sistema Mediterrani Septentrional.

La situació geogràfica i l'orientació els confereixen un notable grau de diversitat. Sense presentar elements molt notables o extremadament singulars, els grans penya-segats litorals de les Muntanyes de Begur o la continuïtat de la massa forestal del Massís de les Gavarres, són elements paisatgístics de gran valor en una zona amb intensa pressió humana.

Normativa

  • Llei 12/1985 de 13 de juny, d'espais naturals. Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. (DOGC 1714 d'1 de març de 1993) Decret 200/1992, de 25 de setembre pel qual es distribueixen competències sobre els espais inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural
Vista del nucli de Palafrugell i les Gavarres al fons

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons