Brigada municipal

Novembre/Desembre 2022
Operaris de la Brigada municipal

La brigada municipal està formada per un total de 17 persones i s'encarrega dels treballs de reparació, conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari urbà i del patrimoni immobiliari del municipi de Palafrugell. Així mateix dels treballs de suport logístic en tot tipus d'actes, festes i celebracions que l'ajuntament organitzi o autoritzi dins del terme municipal.

La prestació del servei de manteniment de les vies públiques en el municipi de Palafrugell, comprèn l'execució de tot tipus d'obra, treball manual o mecànic que s'ordeni, encara que es relacionin a continuació, amb caràcter enumeratiu, no taxatiu, les tasques més comunes a realitzar:

Les tasques se centren en reparació, manteniment o execució de qualsevol tipus de paviment en vies públiques; reparació, manteniment o execució d'elements de les xarxes de serveis municipals, enllumenat i sanejament i en general, qualsevol tipus de treball necessari per garantir la seguretat i fluïdesa de la circulació dels vianants i el necessari decòrum i bon aspecte de la via pública.

Operaris de la Brigada municipal

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell premi Administració Oberta 2023
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons