Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones del municipi de Palafrugell 2017-2020

Aprovat pel Ple de 28 de març de 2017
Pròrroga aprovada pel Ple de 31 d'agost de 2021

El IV Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones del municipi de Palafrugell 2017-2020, Treballem cada dia per la igualtat, és una continuació i ampliació del I (2007), el II (2010) i el III (2013). És un document on hi ha reflectides unes actuacions realitzades per àrees, serveis i entitats municipals per promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Es duen a terme des del gener de 2017 fins al desembre del 2020. Els objectius del Pla són:

  • Afavorir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
  • Promoure un canvi d'actitud respecte la desigualtat de gènere.
  • Ser un instrument per analitzar, avaluar i impulsar les polítiques de dones al municipi.

El Pla s'ha elaborat a partir d'una fase de diagnosi on s'han analitzat dades estadístiques i s'han realitzat entrevistes amb les diferents Àrees, Serveis Municipals i entitats de dones.

El Pla té 6 eixos principals. Cada eix té els seus objectius i de cada objectiu es desenvolupen unes accions concretes. Els eixos del Pla són:

  1. Presència i participació. Relacionat amb la invisibilitat que han patit les dones al llarg de la història.
  2. Reorganització del treball i nous usos del temps. Relacionat amb els nous elements de discriminació des que la dona s'ha incorporat en el món del treball.
  3. Territori. Les polítiques locals han de contemplar les necessitats de la vida quotidiana de les persones, tenint en compte els diferents usos dels espais que fan homes i dones del municipi.
  4. Promoció de canvis de valors i creences al voltant de la desigualtat de gènere. Els agents socialitzadors (família, escoles, mitjans de comunicació, etc) han de tenir en compte la perspectiva de gènere i promoure la igualtat d'oportunitats per obtenir un canvi d'actituds.
  5. Violència de gènere. No és un fet aïllat si no estructural i conseqüència de la nostra organització del sistema social (patriarcal). S'ha de treballar per la sensibilització, la prevenció i l'atenció multidisciplinar.
  6. Potenciació de la perspectiva d'igualtat en el govern local. L'aprovació del Pla requereix un compromís real i pràctic per part de l'Administració Local.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 31 d'agost de 2021, va aprovar la pròrroga del IV Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones del Municipi, per als anys 2021 i 2022.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons