• Inici
 • L'Ajuntament
 • Destaquem
 • Regulació de bicicletes, tricicles, monopatins, vehicles de mobilitat personal i altres cicles de motor

Regulació de bicicletes, tricicles, monopatins, vehicles de mobilitat personal i altres cicles de motor

Al municipi de Palafrugell

A quins tipus de vehicles es fa referència?

 • Cicle: Vehicle de dues rodes com a mínim, accionat per l'esforç muscular de les persones que l'ocupen, en particular mitjançant pedals o manetes.
 • Bicicleta: Cicle de dues rodes.
 • Bicicleta de pedals amb pedaleig assistit: Bicicleta que utilitza un motor, amb potència no superior a 0,5 kw com ajuda a l'esforç muscular. Dit motor s'haurà de detenir quan el conductor deixa de pedalejar o bé quan la velocitat supera els 25 km/h.
 • Vehicles de mobilitat personal (VMP): S'entén per vehicles de mobilitat personal els vehicles d'una o més rodes dotats amb una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h.

On poden circular aquests vehicles?

Les bicicletes, tricicles, altres vehicles moguts per la força muscular i les bicicletes de pedals amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25 km/h, circularan preferentment per les vies ciclistes, per les calçades en les zones 30 i zones 20 o per les vies senyalitzades especícament, considerant sempre les restriccions pròpies de cada via.

 • Respectar el sentit de circulació establert (unidireccional o bidireccional).
 • En vies ciclistes situades en vorera, la velocitat màxima serà de 10 km/h.
 • En carrils bici protegits, la velocitat màxima serà de 30 km/h.
 • En carrils bici no protegits, el límit de velocitat serà el mateix que s'apliqui a la resta de vehicles en aquella via.

A les voreres, cal tenir present:

 • Preferència de pas dels vianants.
 • Circular amb precaució, evitar maniobres brusques.
 • Mantenir 1 metre de separació respecte dels vianants.

Quina és la preferència de pas?

Les bicicletes tenen prioritat respecte als vehicles de motor:

 1. Quan circulin en un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral autoritzat per a l'ús exclusiu de conductors de bicicletes.
 2. Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a la dreta o esquerra, i hi hagi un ciclista a prop.

On poden estacionar?

Sempre es realitzarà als llocs habilitats per a aquesta finalitat, en cap cas es podrà utilitzar el mobiliari urbà i sempre es deixarà un espai lliure mínim d'1 metre pels vianants.

Poden circular per les calçades?

Les bicicletes, tricicles, altres vehicles moguts per la força muscular i les bicicletes de pedals amb pedaleig assistit de potència nominal continua màxima inferior o igual a 250 W i velocitat fins a 25 km/h només circularan per calçada quan no existeixin vies específiques per a aquests tipus de vehicles.

 • Circular preferentment pel carril més proper a la vorera i ocupar la part central del carril.
 • Podran sobrepassar els vehicles que es trobin detinguts en interseccions regulades per semàfor i retencions de trànsit en via urbana.
 • Podran circular en doble sentit en vies de sentit únic sempre que se senyalitzi, tenint preferència les bicicletes que circulin en sentit propi.
 • En els semàfors, les bicicletes poden traspassar la línia de detenció si s’estableix una línia de detenció avançada per a bicicletes.
 • El límit de velocitat serà el mateix que s’apliqui als altres vehicles.
 • A les zones 30 i zones 20, les bicicletes tenen prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants.

I a les voreres, parcs públics, illes i passos de vianants?

Els menors de 12 anys, sota la responsabilitat d'un adult, podran circular amb patins, patinets, monopatins, tricicles, bicicletes i similars.

 • Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 6 km/h.
 • Respectaran la preferència dels vianants.
 • Evitaran circular a una distància inferior a un metre respecte a la façana dels edificis.

Quina és la regulació específica dels vehicles de mobilitat personal (VMP)?

 • Edat permesa: a partir dels 16 anys.
 • No es pot circular per les calçades obertes al trànsit a motor, excepte a les zones 20 i zones 30.
 • Respectar la preferència dels vianants, mantenir una distància d'1 metre. En els espais reservats als o les vianants, s'ha de suspendre la circulació en els moments d'alta intensitat o aglomeració de persones.
 • Circular mantenint un metre de distància mínima respecte de la línia de façanes.
 • El vehicle haurà de dur timbre i si no disposa d'enllumenat operatiu, l'usuari haurà de dur roba o elements reflectants que permetin la visibilitat.
 • No es pot circular amb taxes d'alcohol superiors a les establertes reglamentàriament, ni amb presència de drogues.
 • No es pot circular amb auriculars o fent ús del telèfon mòbil.
 • Obligatori l'ús del casc.

Velocitat màxima:

 • 6 km/h: A les vies de plataforma única de vianants. Als carrils bici no segregats de l'espai de vianants i als parcs públics.
 • 20 km/h: A les vies de plataforma única on poden circular vehicle. Calçades de les zones 20.
 • 25 km/h: Carrils bici segregats de l'espai de vianants. Calçades de les zones 30.
Vehicle de mobilitat personal

Darrera actualització

dimecres, 02 novembre 2022 08:50

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons