Ple del mes d'abril

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 26 d'abril de 2022, a les 19.00 h, va tenir lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia del Ple ordinari

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentència. Coneixement.
4. Resolucions de l'Alcaldia a) Nomenament d'advocats/des i procuradors/es. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Modificació de l'Ordenança municipal de civisme i convivència de l'Ajuntament de Palafrugell. Aprovació inicial.
6. Pròrroga per a l'any 2023 i modificació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell.
7. Memòries de les àrees de l'Ajuntament any 2021. Coneixement.
8. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
9. Aprovació rectificació Inventari de béns a 31 de desembre de 2021.
10. Proposta de modificació ordenances fiscals abril 2022.
11. Expedient 3/2022 Modificació pressupostària del Museu per crèdit extraordinari mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.
12. Expedient 15/2021 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria en execució del Pla econòmic 2022 de mesures extraordinàries crisi sanitària.
13. Modificació de les Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions 2022.
14. Ratificació modificació preu públic entrada individual cantada havaneres.
15. Ratificació preu públic actes homenatge a la vellesa.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
16. Revisió del Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del terme municipal de Palafrugell. Aprovació provisional.
17. Actualització de l'Inventari de les edificacions existents en el sòl no urbanitzable, del POUM de Palafrugell. Aprovació definitiva.
18. Sol·licitud al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de l'autorització prèvia a la desafectació d'una porció de terreny amb una superfície de 1.710 m2. Aprovació.
19. Nous horaris d'obertura i serveis de la Deixalleria Municipal. Aprovació.
20. Pla d'Emergència en situacions de sequera a Palafrugell. Aprovació inicial.
21. Correcció d'errors respecte a la modificació denominació social de l'empresa contractista del servei de manteniment, conservació i neteja dels parcs, jardins, arbrat viari i jardineres del municipi. Aprovació.

A.3) PROPOSTES URGENTS
22. Expedient 16/2022 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria en execució del Pla econòmic 2021 de mesures extraordinàries crisi sanitària.
23. Diplomes al Mèrit Ciutadà 2022 Establiments hotelers històrics (ampliació).

B) PART DE CONTROL
24. Mocions.
24.1 Moció del grups municipals d'ERC, SGDP i JxCAT. Compromís amb els drets de les persones trans i per reclamar el desbloqueig de la Llei LGTBI i Trans.
24.2 Moció dels grups municipals d'ERC, SGDP i JxCAT, perquè s'actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l'abril de 2022.
25. Informes.
26. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

dimecres, 27 abril 2022 08:40

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons