Ple del mes d'agost

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 25 d'agost de 2020, a les 19.00 h, va tenir lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions de l'Alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentències. Coneixement.
4. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Ratificació Resolucions de l'Alcaldia.
6. Creació de la Comissió Informativa Especial per al seguiment de la COVID-19 al municipi.
7. Creació Comissió Informativa Especial per analitzar els recursos humans i materials que s'estan utilitzant en el centre geriàtric FPGG per millorar la seva eficàcia i eficiència i les seves relacions laborals.
8. Aprovació definitiva del Reglament de les competències i l'organització dels Consells de Gestió i Participació dels nuclis costaners de Calella, Llafranc, Tamariu i del nucli separat de Llofriu.
9. Modificació del Registre Municipal d'Ens Participats - Consells de Gestió i Participació.
10. Aprovació establiment del règim de funcionament de la delegació conferida a la Diputació de Girona regulat en el Pla de Serveis aprovat per Xaloc
11. Aprovar la delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió i recaptació dels expedients sancionadors per infraccions a diverses ordenances municipals i a la normativa sectorial quan la competència sancionadora correspon al municipi.
12. Expedient 029/2020 Modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdit extraordinari mitjançant Romanent de tresoreria en aplicació del superàvit del 2019 - Inversions Financerament Sostenibles (IFS).
13. Expedient 031/2020 Modificació pressupostària de suplement de crèdit mitjançant baixes per anul·lació.
14. Revisió de preus del contracte de manteniment i conservació de les vies públiques.
15. Ratificació acord junta de govern local de modificació preus públics Ràdio Palafrugell.
16. Quarta modificació del contracte del servei de recollida de residus per incorporació d'una 3a brigada de recollida de trastos als tancats de fusta.

B) PART DE CONTROL
17. Informes.
18. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

divendres, 28 agost 2020 09:28

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons