Ple del mes d'octubre

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 26 d'octubre de 2021, a les 19.00 h, tindrà lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors.
2. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora senyora Montserrat Verdaguer Clavera.
3. Resolucions d’alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

4. Sentència. Coneixement.
5. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocats/des i procuradors/es. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
6. Pròrroga per a l'any 2022 i modificació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent Palafrugell Gent Gran, a Palafrugell.
7. Pròrroga per a l'any 2022 i modificació de l'encàrrec de la prestació dels serveis d'acolliment residencial i d'acolliment diürn per a persones grans dependents a la residència i centre de dia Palafrugell Gent Gran al mitjà propi personificat Fundació Palafrugell Gent Gran (FPGG). Aprovació.
8. Cessió gratuïta de mobiliari i equipament de l'escorxador municipal a l'Ajuntament de l’Armentera. Aprovació.
9. Aprovació provisional modificació ordenances fiscals municipals 2021.
10. Expedient 63/2021 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria en execució del Pla econòmic de mesures extraordinàries crisi sanitària.
11. Estimació bonificació IBI 2021 habitatges borsa lloguer social.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
12. Expropiació d'uns terrenys inclosos al PAU a1.11 Avinguda d'Espanya - Avinguda de la Generalitat, a Palafrugell. Aprovació de la valoració municipal.
13. Pla del Verd i la Biodiversitat de Palafrugell. Aprovació inicial.
14. Pla parcial urbanístic del sector SUD 1.19 Bruguerol Sud-Oest, a Palafrugell. Aprovació inicial.

A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
15. Declaració àrea mercat d'habitatge tens.

B) PART DE CONTROL
16. Mocions.
16.1 Moció del grup municipal del PSC, en relació a les millores a la instal·lació esportiva del camp del Gregal.
16.2 Moció del grup municipal En Comú Podem, per un nou contracte programa 2022 - 2025 per a Benestar Social.
16.3 Moció del grup municipal En Comú Podem per a impulsar una comunitat energètica local.
16.4 Moció del grup municipal de Ciutadans, sobre la restauració de la Torre de Guaita de Les Torretes.
17. Informes.
18. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

divendres, 22 octubre 2021 09:56

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons