Ple del mes de juliol

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 26 de juliol de 2022, a les 19.00 h, va tenir lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia del Ple ordinari

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
3. Resolució de l'Alcaldia. a)Nomenament d'advocat i procurador. b)Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels Jutjats. Ratificació.
4. Sentència. Coneixement.
5. Autorització compatibilitat per a una activitat privada Alana Valls.
6. Posada a disposició d'unes finques de titularitat municipal situades al Paratge de la Feneia (Centre Tramuntana) a favor del Consell Comarcal del Baix Empordà. Aprovació.
7. Mon Saludable SL bonificació rehabilitació i ICIO Llicencia Major 96/2019 desestimació.
8. Fitor Forestal SL aprovació bonificació ICIO Llicència Règim de Comunicació 59/2022.
9. Estat d'execució del pressupost 2022 a 30 de juny i informes de morositat del primer i segon trimestre 2022.
10. Expedient 4/2022 Modificació pressupostària del MUSEU per suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals.
11. Expedient 5/2022 Modificació pressupostària de l'IPEP per suplement de crèdit a càrrec del Romanent de tresoreria per a despeses generals.
12. Expedient 35/2022 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria en execució del Pla econòmic 2021 de mesures extraordinàries crisi sanitària.
13. Compte general de l'exercici 2021. Aprovació.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
14. Projecte urbanització del PAU a2.1 Aigua Xelida, a Tamariu. Aprovació inicial.
15. Recepció obres urbanització sector SUD 1.13 Circumval·lació Nord – Les Brugueres, a Palafrugell. Aprovació.

B) PART DE CONTROL
16. Mocions
16.1 Moció del grup PSC per la millora dels serveis de temporada i en caps de setmana de més activitat.
16.2 Moció del grup Palafrugell En Comú Podem sobre el compliment dels drets humans a la frontera d'Espanya amb el Marroc a Ceuta i Melilla.
16.3 Moció del grup Palafrugell En Comú Podem reclamant una oferta formativa pública digne, de qualitat i adequada de Formació Professional.
16.4 Moció del grup Palafrugell En Comú Podem per a la suspensió de les regles fiscals pels anys 2023 i 2024.
17. Informes.
18. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

divendres, 29 juliol 2022 16:38

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons