Ple del mes de juliol

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 27 de juliol de 2021, a les 19.00 h, tindrà lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions de l'Alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentències i decrets judicials. Coneixement.
4. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocats/des i procuradors/es. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Festes locals 2022. Aprovació.
6. Servei de manteniment, conservació i neteja dels parcs, jardins, arbrat viari i jardineres del municipi de Palafrugell. Cessió contracte.
7. Compte general de l'exercici 2020. Aprovació.
8. Estat d'execució del pressupost 2021 a 30 de juny i informes de morositat del primer i segon trimestre de 2021.
9. Expedient 39/2021 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari a càrrec de baixes per anul·lació. Aïllament Edifici Museu.
10. Expedient 40/2021 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria en execució del Ple econòmic de mesures extraordinàries crisi sanitària.
11. Expedient 43/2021 Modificació pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. Despeses financeres.
12. Ratificació preu públic venda exemplar 27 Quaderns de Palafrugell.
13. Modificació ordenança fiscal ICIO bonificació obres activitats econòmica.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
14. Sol·licitud pròrroga Palafrugell municipi turístic.

B) PART DE CONTROL
15. Mocions.
15.1 Moció per la redacció d'un pla de manteniment i millora dels camins rurals.
15.2 Moció per demanar el restabliment de l'activitat sanitària als centres d'atenció primària de Catalunya.
15.3 Moció contra la dictadura i de recolzament al poble cubà.
15.4 Moció per a la creació d'una mesa d'avaluació local dels projectes municipals finançats a través dels fons europeus i del programa REACT-UE.
16. Informes.
17. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

divendres, 23 juliol 2021 18:02

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons