Circulació de bicicletes en vies urbanes

Consells per moure's amb seguretat

Com s'ha de circular?

Per circular correctament en bicicleta en vies urbanes, cal tenir present:

 • Respectar sempre la preferència dels vianants
 • Adequar la velocitat a la dels vianants, sense ser superior a 10 km/h
 • Evitar circular a una distància inferior a un metre respecte la façana dels edificis, així com respectar els vianants en les operacions d'avançament o de creuament
 • En el cas de les bicicletes unipersonals, es podrà transportar un menor de fins a 7 anys en un seient addicional quan el conductor sigui major d'edat, i sempre sota la seva responsabilitat
 • Les bicicletes han de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes davanteres i posteriors, i un timbre per poder avisar, si cal, de la seva presència
 • Per circular de nit, les bicicletes han de disposar, al davant, d'una llum blanca de posició, i al darrere, d'una llum vermella de posició i d'un catadiòptric vermell, no triangular

Ús del casc

L'ús del casc serà obligatori:

 • Per al conductor i ocupants quan es circuli per vies interurbanes
 • Per als menors de 16 anys, ja sigui com a conductors o com a ocupants de bicicletes i cicles en general quan es circuli per vies urbanes

Preferència de pas

Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte els vehicles de motor:

 • Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament autoritzat per al seu ús exclusiu
 • Quan per entrar en una altra via, el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop
 • En tots els altres supòsits, s'aplicaran les normes generals sobre prioritat de pas entre vehicles

Es pot circular amb una bicicleta per les voreres?

No, tan sols ho poden fer els infants menors de 12 anys

En un carrer, es pot circular pel costat esquerre?

No, sempre s'ha de circular pel costat dret

Com a usuari de la via, s'ha de respectar la senyalització existent?

Sí, per la pròpia seguretat i la de la resta dels usuaris

Es té preferència davant dels vianants?

No

Circulant per una zona de vianants, es té preferència?

No

Com garantir la seguretat quan es circula?

Si es respecten les normes de circulació, es garanteix la pròpia seguretat i la de la resta d'usuaris de la via pública

Si no es respecten les normes, es pot ser denunciat?

Sí, cal recordar que es condueix un vehicle, en aquest cas una bicicleta

Circulació de bicicletes en vies urbanes

Per on es pot circular en bicicleta en zones urbanes?

 • Pels parcs públics i passejos
 • Per les illes de vianants sempre que no hi hagi senyalització específica
 • Pels passos de ciclistes
 • Per les vies de ciclistes
 • Pels carrers del municipi

Darrera actualització

dilluns, 26 setembre 2016 09:40

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons