Sistemes de Gestió Ambiental

Sistema de Gestió Ambiental a les platges de Calella de Palafrugell (Port Bo i Canadell), Llafranc i Tamariu

Es tracta d'un sistema voluntari de gestió ambiental que té com a objectius avaluar i conèixer de manera continua els impactes ambientals derivats de les activitats, per tal de poder-los prevenir, promoure un ús sostenible dels recursos i integrar criteris ambientals en la compra i l'ús de materials, així com en la contractació d'obres i serveis.

L'Ajuntament de Palafrugell disposa des del 2007 de les certificacions EMAS i ISO 14001 pel Sistema de Gestió Ambiental a les platges de Calella de Palafrugell (Port Bo i Canadell), Llafranc i Tamariu, el qual s'audita anualment.

Legislació relacionada

  • Reglament 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS).
  • Norma ISO 14001:2004

Sistema de Gestió Ambiental al Mercat Municipal de Palafrugell

Es tracta d'un sistema per a la gestió del mercat diari i setmanal de la carn, del peix, fruites i verdures. Aquest sistema permet avaluar els impactes ambientals de l'activitat del mercat, disposar d'informació permanent del comportament ambiental (residus, consum aigua, consum energètic, entre d’altres) i assumir un compromís de millora contínua de la gestió ambiental.

Cada any s'aprova i es revisa un programa d'objectius i, en cas de desviacions, s'estableixen mesures de correcció i millora. Biennalment es realitzen auditories externes per avaluar el funcionament del sistema. L'Institut de Promoció Econòmica (IPEP) juntament amb l'Àrea de Medi Ambient són les àrees responsables de l'EMAS del mercat.

Per conèixer els objectius, el comportament ambiental i els indicadors del sistema de gestió ambiental consulteu la declaració ambiental EMAS del mercat.

Legislació relacionada

  • Reglament 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS).
Segell de la ISO de la gestió ambiental de les platges
Segell de l'EMAS de la gestió ambiental de les platges
Segell de l'EMAS de la gestió ambiental del Mercat

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons