Palafrugell, en fase de preemergència per la sequera

S'intensifiquen les mesures en escenari de preemergència per sequera

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) intensifica determinades mesures en escenari d'excepcionalitat per sequera a les unitats d'explotació Embassaments Ter-Llobregat, Embassaments Llobregat i Embassaments Ter, d'acord amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

Es considera necessari reduir els volums d'aigua lliurats per a abastament de població passant de 230 a 210 litres per habitant i dia, i reduir el volum d'aigua per a reg de gespa en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport passant de 450 a 200 metres cúbics per hectàrea.

Donat que el municipi de Palafrugell forma part de la unitat d'explotació Embassaments del Ter, a partir del dia 29 de novembre són d'obligat compliment les següents mesures:

Limitació del consum global d'aigua per a abastament de població:

Els volums totals d'aigua que entrin al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no podran superar els 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials.

Reg de jardins i zones verdes:

Es prohibeix el reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència per a l'arbrat. Aquest reg ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20h a 8h i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes i complint la resta de limitacions que determini l'ens local.

Està permès el reg amb aigües de pluja recollides en teulades i amb aigües regenerades procedents de depuradora, sempre en horari comprès entre les 20h i les 8h. També s'admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

Els usos municipals que es facin a l'empara del paràgraf anterior han d'assenyalar l'origen de l'aigua, indicant clarament que es tracta d'aigua no potable.

Fonts ornamentals, llacs artificials i usos estètics de l'aigua:

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

Neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars:

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d'edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l'origen de l'aigua, indicant que es tracta d'aigua no potable.

Neteja de la pols en suspensió a l'aire:

Es prohibeix la utilització de l'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Ompliment de piscines:

La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

  • El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • En les piscines d'us públic, definides en l'article 2.2 del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, o en les piscines d'us privat de tipus 3A, definides en l'article 2.3.a del dit Reial decret, el primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.
  • En les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la direcció General de Joventut.
  • En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

Neteja de vehicles:

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
  • També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

Ús en granges:

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han d'ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

Preemergència per sequera

Darrera actualització

divendres, 01 desembre 2023 13:22

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons