Moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava

Afecta majoritàriament a projectes situats en terrenys amb pendent

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 17 de gener de 2019, va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com suspendre també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, mentre no s'aprovi inicialment el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí.

Municipis afectats per la suspensió

La suspensió abasta els municipis següents: Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.

Àmbits afectats per la suspensió

La suspensió de tramitacions afecta:

  1. Els sectors de desenvolupament que es troben totalment o parcialment dins de la franja de 500m des del domini públic marítim terrestre amb més del 50% de la seva superfície en terrenys amb pendents superiors al 20%, tant si tenen el planejament derivat aprovat com si encara estan pendents d'ordenació.
  2. Els sòls urbans sense edificar i no inclosos en sectors de desenvolupament que es troben totalment o més d'un 50% dins de la franja de 500m des del domini públic marítim terrestre amb més del 50% de la seva superfície amb pendents superiors al 20%.

Àmbits no afectats per la suspensió

La suspensió de tramitacions no afecta:

  1. Les obres de reforma, rehabilitació i ampliació de les edificacions existents.
  2. Els solars no edificats dins dels teixits històrics i tradicionals identificats amb les claus R1, R2 i R3 segons la codificacions sintètica del Mapa Urbanístic de Catalunya.

Durada de la suspensió

La durada de la suspensió de tramitacions és fins a l'aprovació inicial del Pla director urbanístic de revisió del sòls no sostenibles del litoral gironí, com a màxim, per un any, sense perjudici de la suspensió preceptiva que s'acordi juntament amb l'esmentada aprovació inicial.

Si al llarg de l'elaboració dels treballs del Pla director, amb anterioritat a l'aprovació inicial, s'aprecia, per a determinats àmbits, la innecessarietat de la suspensió per a assolir els objectius pretesos pel Pla, es deixarà sense efecte la suspensió en aquests àmbits.

Franja litoral del terme municipal de Palafrugell

Darrera actualització

dijous, 14 febrer 2019 09:28

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons