Compensació a propietaris i arrendadors per la suspensió de desnonaments

Per part de la Generalitat de Catalunya

Aquest programa de la Generalitat consisteix en compensar, a les persones propietàries i arrendadores, el perjudici ocasionat per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional.

Quins requisits s'han de complir?

 • Tenir el títol habilitant que acrediti el dret sobre l'habitatge objecte de la sol·licitud.
 • Estar afectat per la suspensió extraordinària prevista en els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En el cas dels propietaris afectats per la suspensió prevista a l'article 1 bis d'aquest Reial decret tindran dret a sol·licitar la compensació sempre que acreditin que la suspensió del llançament els hagi ocasionat perjudici econòmic en trobar-se l'habitatge ofert en venda o lloguer amb anterioritat a l'ocupació de l'immoble.
 • Complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quin és el termini?

Es pot demanar fins al 30 de novembre de 2021.

Com es sol·licita?

Els particulars poden fer el tràmit de manera presencial amb cita prèvia, o bé de manera telemàtica per Internet.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats o altres col·lectius, han de fer el tràmit obligatòriament de manera telemàtica per Internet.

Quina documentació cal presentar?

Per al procediment de desnonament i llançament d'habitatges amb títol habilitant:

 1. Resolució Judicial per la qual es va declarar la suspensió extraordinària o resolució que va declarar l'aixecament de la suspensió.
 2. Si el sol·licitant és propietari de l'habitatge, escriptura pública de compravenda o nota simple del Registre de la Propietat.
 3. Contracte d'arrendament a nom de la persona sol·licitant.
 4. Factures de les despeses corrents de l'habitatge assumides per l'arrendador durant el període de suspensió extraordinària del procediment judicial, i sempre que no constin incloses en la renda del contracte de lloguer.

Per al procediment de desnonament i llançament d'habitatges sense títol habilitant:

 1. Resolució Judicial per la qual es va declarar la suspensió extraordinària o resolució que va declarar l'aixecament de la suspensió.
 2. Document que acrediti que l'habitatge es trobava en venda o arrendament abans de l'entrada de les persones residents sense títol habilitant, mitjançant: Contracte d'arres; Contracte d'intermediació immobiliària; Contracte d'exclusivitat immobiliària.
 3. Factures de les despeses corrents de l'habitatge assumides per l'arrendador durant el període de suspensió extraordinària del procediment judicial.
Habitatges a Palafrugell

Darrera actualització

dilluns, 13 setembre 2021 11:37

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons