Consell de Gestió i Participació de Calella

Què és?

El consell de Gestió i Participació de Calella és un òrgan territorial creat per a la millora de la gestió dels recursos municipals, fomentant la descentralització funcional i a la vegada la participació ciutadana en relació a la presa de decisions que afectin al nucli costaner de Calella.

Quines atribucions té?

Competències de gestió

 1. Fomentar les relacions socials, culturals, econòmiques, lúdiques i esportives, entre l'Ajuntament de Palafrugell i la ciutadania del nucli costaner de Calella.
 2. Informar la ciutadania de l'activitat municipal en general i de la pròpia de la Junta del Consell.
 3. Sol·licitar a l'Ajuntament la realització d'estudis, informes, dictàmens i propostes en relació al seu àmbit d'actuació material i territorial.
 4. Proposar a l'Ajuntament programes d'actuació i millora (com el manteniment i conservació de carrers, camins, mobiliari urbà, enllumenat públic, serveis municipals i seguretat ciutadana), així com en altres àmbits d'utilitat pública.
 5. Col·laborar en l'organització en el seu territori d'actuació, d'actes de diversa índole (culturals, esportius, socials, econòmics), que puguin tenir interès municipal.
 6. Col·laborar en l'organització de festes de barri i temàtiques.

Competències de control

 1. Informar periòdicament al Govern Municipal sobre la qualitat, l'eficàcia i eficiència dels serveis públics municipals prestats a l'àmbit del Consell.
 2. Informar sobre projectes d'equipaments, i millores d’inversió i per matèria de qualitat urbana i mediambiental.
 3. Informar sobre la proposta de millora de l'activitat econòmica en l'àmbit de la Junta del Consell.

Competències exclusives

 1. Proposar la modificació del present reglament per la seva presentació al Ple de l'Ajuntament.
 2. Crear comissions permanents o temporals, meses sectorials o altres instruments de participació ciutadana relacionades amb els temes generals o sectorials que ho requereixin.
 3. Aprovar el reglament intern del Consell.
 4. Definir les funcions del membres del Consell.

Altres

 1. Qualsevol altre qüestió que li sigui delegada per l'Alcalde de la Corporació.

Qui en forma part?

President

 • Josep Piferrer Puig (Alcalde)

Vicepresident

 • Joan Vigas Bonany (Regidor delegat de nucli)

Vocals

 • Pau Lladó Rebull (Regidor de Serveis Municipals i Brigada)
 • Francesc Vaqué Taboas
 • Javier de Andrés Frago
 • Josep Maria Sàbat Cullell
 • Eulàlia Olivé Abella
 • Lluïsa Bonal Granés
 • Manel Melchor Carpío
 • Bertrand Hallé
 • Maria Teresa Galí Corredor (no pertany a l'associació de veïns)
 • Jordi Oliver Puigdomènech (no pertany a l'associació de veïns)

Quan es reuneix?

En sessions ordinàries
3 a l'any amb caràcter quadrimestral.

En sessions extraordinàries
Convocades per l'Alcalde o per 1/4 dels membres del Consell.

Quina durada té?

El mandat de tots els membres del Consell és de 4 anys, coincidint amb els mandats municipals.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons