Ple del mes d'abril

Ordre del dia

El dimarts 25 d'abril de 2017, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.
3. Resolucions de l'alcaldia de modificació del cartipàs municipal. Març 2017. Coneixement.
4. Ratificació acords de Junta de Govern Local.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
5. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
6. Sentència. Coneixement.
7. Modificació de l'ordenança reguladora de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Palafrugell. Aprovació definitiva.
8. Modificació del Reglament del Cementiri Municipal. Aprovació definitiva.
9. Servei de neteja de les dependències municipals. Inici procediment i aprovació de plecs.
10. Modificació per suplement de crèdit a càrrec de Romanent de tresoreria Ajuntament de Palafrugell per tancament liquidacions definitives Brugueres 2.
11. Modificació crèdits baixes per anul·lació per Romanent negatiu 2016 del pressupost del Museu del Suro

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
12. Sentència Urbanisme. Coneixement.
13. Projecte d'urbanització del PAU b3.9 carrer Punta d'en Blanc 2, a Llafranc. Aprovació definitiva.
14. Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU b3.9 carrer Punta d'en Blanc 2, a Llafranc. Aprovació definitiva.

B) PART DE CONTROL

15. Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per demanar el retractament de les al·legacions presentades al Jutjat pel cas de l'edifici del Golfet
16. Moció del grups municipals d'ERC i CiU amb el suport d'AMC i ÒMNIUM, demanant la col.locació d'una estelada a la futura rotonda de Llofriu.
17. Informes.
18. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

Darrera actualització

dimecres, 17 maig 2017 13:02

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?