Ple del mes de febrer

Ordre del dia

El dimarts 28 de febrer de 2017, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.
3. Ratificació d'acords de Junta de Govern Local.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
4. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. Senyora Laura Kimber Hors.
5. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. Senyor Francesc Benitez Murillo.
6. Modificació dels membres de la Comissió del Nomenclàtor.
7. Informació Ple execució pressupost a 31/12/2016 i informes morositat.
8. Exp. 7/2017 Modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari amb baixes per anul·lació. Senyalització viària vertical.
9. Informació expedient de liquidació pressupost 2016 i execució inversions financerament sostenibles.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
10. Sentència urbanisme. Coneixement.
11. Agrupació de dues finques de titularitat municipal situades al Paratge de Santa Margarida, a Palafrugell. Aprovació inicial.
12. Projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d'actuació urbanística PAU a1.44, Plaça Mil·lenari, a Palafrugell. Aprovació definitiva.
13. Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU a1.44, Plaça Mil·lenari, a Palafrugell. Aprovació definitiva.
14. Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU b4.10 Jardí Botànic - Miranda, a Calella de Palafrugell. Aprovació inicial.
15. Expedient de Modificació puntual núm. 1 del POUM de Palafrugell, corresponent a les seves Normes Urbanístiques. Aprovació inicial.
16. Primera pròrroga del contracte de la gestió del servei públic, manteniment i conservació del Cementiri Municipal. Aprovació.
17. Proposta per a la continuïtat del contracte dels serveis de manteniment i conservació de la jardineria municipal, fins a l'adjudicació de la nova licitació. Aprovació.

B) PART DE CONTROL

18. Mocions.
18.1 Moció dels grups municipals del PSC, ERC, CIU i ENTESA sobre la reinversió del superàvit i la reforma del sostre de despesa als municipis.
18.2 Moció dels grups municipals del PSC, ERC, CIU i ENTESA amb motiu del 8 de març, Dia internacional de les Dones.
18.3 Moció dels grups municipals del PSC, ERC, CIU i ENTESA per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.
18.4 Moció dels grups municipals del PSC, ERC, CIU i ENTESA, de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.
18.5 Moció dels grups municipals d'ERC i CIU, d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
18.6 Moció dels grups municipals d'ERC i CIU davant les manifestacions del govern espanyol sobre precintar les escoles per evitar la celebració del referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya.
18.7 Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per demanar fer un reglament d'ordenació dels elements de servei a les façanes dels edificis.
19. Informes.
20. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

Darrera actualització

dijous, 02 març 2017 12:35

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?